دسته: کاردانی

اعلام کد رشـته‌ محل‌های جدید و اصلاحات آزمون کاردانی نظام جدید ۱۳۹۶

کدرشته‌های تحصیلی جدید بدین وسیله به اطلاع کلیه شرکت­ کنندگان آزمون دوره‌های کاردانی نظام ­جدید‌ (دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی) سال ۱۳۹۶ می­رساند که اصلاحات و همچنین کدرشته‌های تحصیلی جدید...

تاریخ،نحوه پرینت کارت و محل رفع نقص کارت آزمون کاردانی ۱۳۹۶

(دانشگاه فنی و حرفه‌ای و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی) و پذیرش برخی از رشته های بدون آزمون سال ۱۳۹۶ این آزمون برای داوطلبان کلیه کدرشته های امتحانی در صبح روز جمعه مورخ ۹۶/۵/۱۳ در...

۰

پذیرش دوره کاردانی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهر ماه سال ۱۳۹۶

ثبت‌نام و شرکت در پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهر ماه سال ۱۳۹۶ از روز دوشنبه مورخ ۹۶/۵/۲ آغاز و در روز دوشنبه...