دسته: نظام مهندسی

ثبت نام آزمونهای ورود به حرفه ی مهندسان،کاردانها و معماران تجربی مهر ۹۶

مهلت ثبت نام تا روز دوشنبه مورخ ۹ مرداد ماه۹۶ رشته های آزمون معماری طراحی عمران (نظارت- محاسبات- اجرا) تاسیسات مکانیکی (نظارت- طراحی) تاسیسات برقی (نظارت- طراحی) نقشه برداری معماری (نظارت – اجرا) شهرسازی...