دسته: سوال و پاسخ

۰

اخذ وام بر روی ۳ دانگ

◀️ آیا امکان اخذ وام بر روی ۳ دانگ یک منزل وجود دارد؟ 🔰 امکان اخذ وام بر روی ۳ دانگ  یک واحد مسکونی در شرایطی وجود دارد که : 🔹- شریک (فردی که...