دسته: سنجش آموزش پزشكي

انتخاب رشته محل تحصیل آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی ۱۳۹۶

نکات مهم انتخاب رشته محل آزمون کارشناسی ارشد به اطلاع داوطلبان عزیز آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۷ -۹۶ که طی روزهای ۲۲ و ۲۳ تیر ماه برگزار گردید، می رساند داوطلبان می توانند...