دسته: بدون آزمون کاردانی ناپیوسته

ثبت نام دوره کاردانی ناپیوسته بدون آزمون نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶

شرایط اختصاصی : ۱ -داشتن دیپلم کامل نظام قدیم متوسطه یا گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی نظام جدید متوسطه و یا اشتغال به تحصـیل در دوره پیش دانشگاهی نظام جدید متوسطه الزامی است. ۲...