دسته: آزمون عملی

تعیین زمان و مکان برگزاری آزمون عملی و طراحی رشته‌های تحصیلی هنری در آزمون سراسری ۱۳۹۶

رشته‌های تحصیلی هنری • نقاشی • ارتباط تصویری • کاردانی هنرهای تجسمی • طراحی پارچه • طراحی لباس • طراحی صنعتی • کتابت و نگارگری • ادبیات نمایشی • مجسمه‌سازی • موسیقی ایرانی •...