دسته: آزمون ادواری فنی و حرفه ای

۰

دریافت کارت آزمون کتبی ۹۶ مرحله اول آزمون صنعت ساختمان،صنایع دستی ؛صنعت فرش وقالی بافان؛صنعت نان

راهنمای شرکت در آزمون کتبی ادواری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور: داوطلب عزیز: ضمن آرزوی توفیقات الهی توجه شما را به رعایت نکات ذیل قبل از برگزاری آزمون کتبی جلب مینماید. ۱-...