تاریخ،نحوه پرینت کارت و محل رفع نقص کارت آزمون کاردانی ۱۳۹۶

شما ممکن است این را هم بپسندید